APEL UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

PILIHAN SEMESTER DAN YURAN PENGAJIAN

PILIHAN 1

(Jadual Bayaran untuk pengajian 2 Semester)

BIL.
PROGRAM
SEM 1
KURSUS CAPSTONE (SEM 2)
(Durasi Minimun 4 Bulan)
JUMLAH (RM)
1.

SARJANA PENGURUSAN KESELAMATAN INDUSTRI
FST
FASA
ITEM
Fasa 1YURAN PENDAFTARAN PENASIHATAN APEL Q
Pelajar meneruskan pengajian untuk melengkapkan kursus capstone / kertas projek22,000.00
Fasa 2PENILAIAN PORTFOLIO
Fasa 3FVV
Fasa 4UJIAN CABARAN
JUMLAH11,000.00
11,000.00
2.

SARJANA KESELAMATAN SIBER
FTSM
Fasa 1YURAN PENDAFTARAN PENASIHATAN APEL Q
Pelajar meneruskan pengajian untuk melengkapkan kursus capstone / kertas projek24,000.00
Fasa 2PENILAIAN PORTFOLIO
Fasa 3FVV
Fasa 4UJIAN CABARAN
JUMLAH12,000.00
12,000.00

(Jadual Bayaran untuk pengajian 3 Semester)

PILIHAN 2

BIL.
PROGRAM
SEM 1
SEM 2
(Durasi Minimun 4 Bulan)
SEM 3
(Durasi Minimun 4 Bulan)
JUMLAH (RM)
1.

SARJANA PENGURUSAN KESELAMATAN INDUSTRI
FST
FASA
ITEM
Fasa 1YURAN PENDAFTARAN PENASIHATAN APEL Q
Pelajar meneruskan pengajian untuk melengkapkan kursus capstone / kertas projek22,000.00
Fasa 2PENILAIAN PORTFOLIO
Fasa 3FVV
Fasa 4UJIAN CABARAN
JUMLAH10,000.00
6,000.00
6,000.00
2.

SARJANA KESELAMATAN SIBER
FTSM
Fasa 1YURAN PENDAFTARAN PENASIHATAN APEL Q
Pelajar meneruskan pengajian untuk melengkapkan kursus capstone / kertas projek24,000.00
Fasa 2PENILAIAN PORTFOLIO
Fasa 3FVV
Fasa 4UJIAN CABARAN
JUMLAH10,000.00
7,000.00
7,000.00
  1. Kadar yuran adalah secara berpakej untuk dua pilihan samada 1 Tahun (Dua Semester) dan 1 Tahun Setengah (3 Semester).
  2. Satu Fasa Penilaian APEL. Q boleh dilengkapkan dalam masa sekurang-kurangnya Sebulan dan maksimum selama 3 bulan (3 kali ulang).
  3. Caj sebanyak RM1,000.00 akan dikenakan kepada calon pelajar yang mengulang fasa penilaian APEL. Q (FASA 2 hingga 4) untuk sekali ulang (Maksimum 3 kali ulang).
  4. Bagi pilihan Durasi pengajian selama 1 Tahun Setangah (3 semester), caj tambahan sebanyak RM2,000.00 per semester akan dikenakan kepada calon pelajar yang ingin menambah semester. Manakala pilihan durasi pengajian selam 1 tahun (2 semester), tiada tambahan bayaran akan dikenakan bagi semester tambahan yang pertama dan caj sebanyak RM2,000.00 per semester akan dikenakan untuk semester tambahan berikutnya.