APEL UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

YURAN PENGAJIAN APEL.Q

BIL.PROGRAMJUMLAH (RM)
1.Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri,
Fakulti Sains dan Teknologi
RM22,000.00 (sehingga Semester 2 Sesi 2023/2024)
RM32,000.00 (bermula Semester 1 Sesi 2024/2025)
2.Sarjana Keselamatan Siber,
Fakukti Teknologi dan Sains Maklumat
RM24,0000

*Catatan: Kaedah pembayaran yuran mengikut semester. Pecahan mengikut pengajian semester boleh rujuk kepada UKMShape.*