APEL UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

APA ITU APEL.Q?

Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (Accreditation of Prior Experiential Learning, APEL) merupakan satu proses sistematik yang melibatkan identifikasi, dokumentasi dan penilaian pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu.

Calon layak mendapat penganugerahan kelayakan akademik berdasarkan kaedah penilaian ilmu yang diperoleh daripada pendidikan formal, pengalaman kerja, pengalaman hidup atau/dan himpunan kursus pendek.

UNTUK SIAPA?

Individu (warganegara & bukan warganeraga) yang memenuhi tempoh minimum pengalaman kerja yang relevan (>20 tahun bagi program peringkat sarjana)

PROGRAM DITAWARKAN DI UKM

UKM menawarkan 2 jenis program iaitu:

  • Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri (MQA/SWA0713) - Fakulti Sains & Teknologi
  • Sarjana Keselamatan Siber (MQA/SWA12938) - Fakulti Teknologi & Sains Maklumat
  • Doktor Pendidikan Tinggi (MQA/SWA12933) - Fakulti Pendidikan

Nantikan kemunculan program baru kami !!!

  • Doktor Pentadbiran Perniagaan (DBA)
  • Sarjana Sains Politik
  • Sarjana Sains Makanan
  • Sarjana Sains Bioperubatan
  • Sarjana Muda Terapi Carakerja

Buku Panduan Permohonan Pelajar APEL. Q     Muat Turun

Garis Panduan Penganugerahan Kelayakan Akademik APEL.Q     Muat Turun