APEL UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

SENARAI KURSUS - FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

BIL.KOD KURSUSNAMA KURSUSPENASIHAT KURSUS APEL.C PROFORMA
1.PPAT1003ILMU NAHU DAN SARAFDR. LILY HANEFAREZAN ASBULAHDownload
2.PPAT2413SEJARAH DAN TAMADUN ISLAM ERA UMAWI DAN ABBASIDR. MOHAMAD ZULFAZDLEE ABUL HASSAN ASHARIDownload
3.PPPY1182AKIDAH ISLAMPROF. MADYA DR. AHMAD MUNAWAR BIN ISMAILDownload
4.PPPY1012BAHASA ARAB PRAKTIKALEN. ZULKIFLI NAWAWIDownload
5.PPPY1022BAHASA ARAB AKADEMIK ASASPN. UMMU HANI HASHIMDownload
6.PPPY2012BAHASA ARAB AKADEMIK LANJUTANPN. NUR SYAZWINA MUSTAPADownload
7.PPPY3012BAHASA ARAB KERJAYAEN. MOHAMAD AZWAN KAMARUDINDownload
8.PPDK4803TEORI DAN APLIKASI KEPIMPINAN ISLAMEN. ANUAR PUTEHDownload
9.PPDK3512TEKNOLOGI MAKLUMAT DAKWAHPROF. MADYA DR. ROSMAWATI MOHAMAD RASITDownload
10.PPQA1113ULUM AL QURANDR. WAN NASYRUDIN WAN ABDULLAHDownload
11.PPQA1312HAFAZAN AL-QURAN 1DR. SABRI MOHAMADDownload
12.PPPY1242METODOLOGI AL-QURAN DAN AL-HADITHDR. MOHD MANAWI MOHD AKIBDownload
13.PPSU3342PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ZAKAT, WAKAF DAN BAITULMALDR. MAT NOOR MAT ZAINDownload
14.PPSU4303PERBANKAN ISLAM DAN TAKAFULDR. AZLIN ALISA AHMADDownload