APEL UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

PUSAT PENILAIAN APEL.A

SYARAT KELAYAKAN

KAEDAH PENILAIAN DAN FI PENILAIAN APEL.A

PERMOHONAN SIJIL APEL.A

JADUAL KURSUS PERSEDIAAN

JADUAL UJIAN APTITUD

BUKU PANDUAN PERMOHONAN DAN PENILAIAN CALON APEL.A UKM

ARAHAN PEPERIKSAAN DALAM TALIAN