BENGKEL PERKONGSIAN APEL UKM

Program: BENGKEL PERKONGSIAN APEL UKM
Tarikh: 31 Oktober 2023 (Selasa)
Tempat: Bangunan Tun Fatimah Hashim, UKM

[BENGKEL PERKONGSIAN APEL UKM]

Unit APEL, Pusat Pengurusan Akademik UKM telah mengadakan Bengkel Perkongsian APEL UKM pada 31 Oktober 2023 bertempat di Bangunan Tun Fatimah Hashim, UKM. Pengarah Pusat Pengurusan Akademik (AKADEMIK UKM), Prof. Madya Dr. Irman Abdul Rahman telah hadir bagi merasmikan bengkel tersebut.

Bengkel yang julung kali diadakan ini adalah untuk memberi perkongsian berhubung pengalaman, cabaran yang dilalui serta amalan baik yang dilaksanakan oleh UKM bagi setiap laluan APEL iaitu APEL.A, APEL.C dan APEL.Q. Bengkel ini juga dianjurkan untuk menyeru dan menggalakkan lebih banyak institusi awam mahupun swasta untuk turut serta dalam memperkukuhkan inisiatif APEL di institusi masing-masing yang menyokong agenda pelaksanaan Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) negara.

Seramai 35 orang peserta telah menyertai bengkel perkongsian ini, iaitu melibatkan 13 buah Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan 3 buah Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS).

Turut hadir pada bengkel tersebut adalah Timbalan Pengarah (Dasar Akademik dan APEL), Prof. Madya Dr. Zariyantey Abd Hamid, Encik Ridzwan Dzulkifle (Ketua Unit APEL), Cik Aina Ariesya Ahmad (Penolong Pendaftar Unit APEL), Dr. Rossilawati Sulaiman (Penyelaras APEL.A) dan Prof. Madya Dr. Kamsuriah Ahmad (Penyelaras APEL.C).

#UKM #AkademikUKM

17-DSC_0036
16-DSC_0037
2-DSC_0043
1-DSC_0045
11-DSC_0043
11-DSC_0018
9-DSC_0022
10-DSC_0020
9-DSC_0045
10-DSC_0044
7-DSC_0027
8-DSC_0046
7-DSC_0047
2-DSC_0058
8-DSC_0024
3-DSC_0035
4-DSC_0056
4-DSC_0033
5-DSC_0032
3-DSC_0057
5-DSC_0055
6-DSC_0030
1-DSC_0059
42-DSC_0003
6-DSC_0054
41-DSC_0006
38-DSC_0010
39-DSC_0008
40-DSC_0007
35-DSC_0012
37-DSC_0011
36-DSC_0011
26-DSC_0020
25-DSC_0021
29-DSC_0017
27-DSC_0019
30-DSC_0016
28-DSC_0018
34-DSC_0013
32-DSC_0014
24-DSC_0022
33-DSC_0013
31-DSC_0015
23-DSC_0025
21-DSC_0027
20-DSC_0028
19-DSC_0001
22-DSC_0026
19-DSC_0030
18-DSC_0032
18-DSC_0005
12-DSC_0042
13-DSC_0015
13-DSC_0041
14-DSC_0014
15-DSC_0039
14-DSC_0040
15-DSC_0013
16-DSC_0011
17-DSC_0009
12-DSC_0016
17-DSC_0036 16-DSC_0037 2-DSC_0043 1-DSC_0045 11-DSC_0043 11-DSC_0018 9-DSC_0022 10-DSC_0020 9-DSC_0045 10-DSC_0044 7-DSC_0027 8-DSC_0046 7-DSC_0047 2-DSC_0058 8-DSC_0024 3-DSC_0035 4-DSC_0056 4-DSC_0033 5-DSC_0032 3-DSC_0057 5-DSC_0055 6-DSC_0030 1-DSC_0059 42-DSC_0003 6-DSC_0054 41-DSC_0006 38-DSC_0010 39-DSC_0008 40-DSC_0007 35-DSC_0012 37-DSC_0011 36-DSC_0011 26-DSC_0020 25-DSC_0021 29-DSC_0017 27-DSC_0019 30-DSC_0016 28-DSC_0018 34-DSC_0013 32-DSC_0014 24-DSC_0022 33-DSC_0013 31-DSC_0015 23-DSC_0025 21-DSC_0027 20-DSC_0028 19-DSC_0001 22-DSC_0026 19-DSC_0030 18-DSC_0032 18-DSC_0005 12-DSC_0042 13-DSC_0015 13-DSC_0041 14-DSC_0014 15-DSC_0039 14-DSC_0040 15-DSC_0013 16-DSC_0011 17-DSC_0009 12-DSC_0016