Bahagian Teknologi Maklumat

 Kampus Kuala Lumpur

Perkhidmatan dan Infostruktur

Fungsi Perkhidmatan

 1. Merancang dan mengurus perolehan perkakasan dan perisian ICT.
 2. Menguruskan inventori perkakasan dan perisian ICT.
 3. Mengurus penyelenggaraan dan kerja-kerja sokongan peralatan ICT.
 4. Mengurus meja bantuan (helpdesk) ICT.
 5. Mengurus pelupusan peralatan ICT Kampus KL.

 

Fungsi Infostruktur

 1. Membangun perkhidmatan pusat data yang mampan dan terkehadapan.
 2. Merekabentuk dan menyelenggara infrastruktur rangkaian Kampus KL.
 3. Mengadaptasi persekitaran komputer cloud.
 4. Pengukuhan pusat data Kampus KL ke arah Big Data.
 5. Perlombongan data secara pintar.
 6. Mewujudkan platform komunikasi video komprehensif dan kondusif di Kampus KL.
 7. Mengurus keperluan integrasi data.
 8. Menyokong perkhidmatan Teleperubatan.

 

Dikemaskini : 2021-06-17 10:30:02