Bahagian Teknologi Maklumat

 Kampus Kuala Lumpur

Fakulti, Institut & Kolej

Rumaizah Mohamed


Shah Emasintan Halim


Melisa Ratna Sharmila


Mohamad Afiq Samah


Ahmad Saufi Khalid


Ahmad Fakhrurrazi Mokhtar


Yusman Abdullah


Mohd Azizan Ahmad Zamanhuri


Mohd Nur Baharom


Athirah Binti Othaman


Mohd Khairul Amran Mohd Amin