Bahagian Teknologi Maklumat

 Kampus Kuala Lumpur

Fakulti, Institut & Kolej

Rumaizah Mohamed

Shah Emasintan Halim

Melisa Ratna Sharmila

Mohamad Afiq Samah

Ahmad Saufi Khalid

Ahmad Fakhrurrazi Mokhtar

Yusman Abdullah

Mohd Azizan Ahmad Zamanhuri

Mohd Nur Baharom

Athirah Binti Othaman

Mohd Khairul Amran Mohd Amin