Bahagian Teknologi Maklumat

 Kampus Kuala Lumpur

Pencapaian & Pensijilan ISO

  1. Memastikan 90% aduan teknologi maklumat yang diklasifikasikan sebagai kritikal (severity 1) diselesaikan dalam tempoh 8 jam.
  2. Memastikan sekurang-kurangnya 97% ketersediaan server dengan kadar downtime yang dibenarkan sebanyak 10% bagi tempoh 24 jam.
  3. Memastikan 97% ketersediaan capaian rangkaian dalaman HCTM meliputi masa 24 jam.

 

Dikemaskini : 2021-06-17 10:30:02