Bahagian Teknologi Maklumat

 Kampus Kuala Lumpur

Aplikasi

MATLAMAT DAN FUNGSI

  1. Menyokong perkhidmatan hospital dengan membangunkan sistem aplikasi klinikal, sokongan klinikal, sokongan pentadbiran, pengajaran dan pembelajaran Kampus Kuala Lumpur secara sumber dalaman.
  2. Menyediakan ciri-ciri korporat dan teknologi termaju dalam penyediaan Sistem Maklumat Hospital Bersepadu.
  3. Mengemaskini dan menyelanggara aplikasi yang telah dibangunkan mengikut keperluan pengguna.
  4. Membuat penyelidikan dan explorasi alatan pembangunan bagi memastikan penambahbaikan berterusan kepada aplikasi.
  5. Memastikan aduan berkaitan sistem aplikasi diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan.

Dikemaskini : 2021-06-17 10:20:15