Bahagian Teknologi Maklumat

 Kampus Kuala Lumpur

Struktur Organisasi

KSK dikendalikan oleh  Jawatankuasa Kelab Sukan dan Kebajikan yang dilantik secara undian dari kalangan kakitangan setiap 2 tahun sekali pada Mesyuarat Agong. Berikut adalah ahli jawatankuasa  KSK sesi 2021/2022 :-