Bahagian Teknologi Maklumat

 Kampus Kuala Lumpur

Struktur Organisasi

KSK dikendalikan oleh Jawatankuasa Kelab Sukan dan Kebajikan yang dilantik secara undian dari kalangan kakitangan setiap 2 tahun sekali pada Mesyuarat Agong. Berikut adalah ahli jawatankuasa KSKTM sesi 2022/2024 :-