Bahagian Teknologi Maklumat

 Kampus Kuala Lumpur

Misi Visi & Objektif

Misi

Menjadi nadi penyedia perkhidmatan teknologi maklumat terkini dan terkehadapan bagi menyokong pendidikan, perkhidmatan dan penyelidikan Kampus KL yang berteknologi, berinovasi dan berinformasi.

Visi

Beriltizam untuk menjadikan Kampus KL sebagai sebuah Zon yang menerajui penggunaan aplikasi informatik yang terunggul dalam memenuhi keperluan UKM sebagai pusat ilmu terkehadapan.

Objektif Kualiti

  1. Memastikan 90% aduan teknologi maklumat yang diklasifikasikan sebagai kritikal (severity 1) diselesaikan dalam tempoh 8 jam
  2. Memastikan sekurang-kurangnya 97% ketersediaan ‘server’ dengan kadar ‘downtime’ yang dibenarkan sebanyak 3% bagi tempoh 24 jam.
  3. Memastikan 97% ketersediaan capaian rangkaian dalam Hospital Canselor Tuanku Muhriz meliputi masa 24 jam.

 

Dikemaskini : 2024-02-19 12:09:44 PM