Bahagian Teknologi Maklumat

 Kampus Kuala Lumpur

Pentadbiran

MATLAMAT

Mendukung visi dan misi  jabatan dari aspek kualiti, pentadbiran dan latihan dalam melaksanakan perkhidmatan ICT di jabatan  

FUNGSI

  1. Mendukung visi dan misi  jabatan dari aspek kualiti, pentadbiran dan latihan dalam melaksanakan perkhidmatan ICT di jabatan 
  2. Pengurusan Governan & Pentadbiran BTM KKL.
  3. Pengurusan Sumber Manusia BTM KKL. Urusan cuti, SPPU, Espel, perkhidmatan, permohonan jawatan dan urusan sumber manusia yang lain.
  4. Pengurusan Kewangan BTM KKL. Permohonan bajet, laporan kewangan, pengurusan kontrak (tender/sebutharga), proses perolehan, bayaran, bil dan tuntutan.
  5. Pengurusan Mesyuarat peringkat BTM KKL dan urusan kalendar.
  6. Urusan fail & rekod jabatan dan fail peribadi kakitangan juga memastikan penyelenggaraan dokumen dikendalikan dengan selamat.


Dikemaskini : 2021-06-17 10:17:08