Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

#FEPterkedepan

AISYAH ABDUL RAHMAN

Emel: eychah@ukm.edu.my Telefon: 603 8921 3007

Jawatan Semasa: Profesor

Pengkhususan: Islamic and Conventional Finance and Banking, and Risk Management

Biografi:

Kelayakan
BSc(Lehigh Univ. Bethlehem), SPP (UKMalaysia), PhD (IIUM)

Bidang Penyelidikan
Islamic and Conventional Finance and Banking, and Risk Management

Research/Consultation/Expansion

Penerbitan Jurnal

Prosiding

Buku

Artikel dalam Antologi/Bab dalam Buku

Monograf, Kertas Kerja dan Penerbitan Bukan berkala

Seminar

Anugerah

Penyeliaan

Khidmat Pentadbiran/Jawatankuasa

Reports: Technical/Research/Consultation

Geran Penyelidikan

Mengajar