Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

#FEPterkedepan

FARHANA SIDEK

Emel: sfarhana@ukm.edu.my Telefon: 603 8921 5742

Jawatan Semasa: Pensyarah Kanan

Pengkhususan: Business Ethics, Strategic Management & Entrepreneurship

Biografi:

Kelayakan
Ph.D (PGCert, Waikato, NZ), BBA (UIA) , MBA (UKMalaysia)

Bidang Penyelidikan
Business Ethics, Strategic Management & Entrepreneurship

Research/Consultation/Expansion

Penerbitan Jurnal

Prosiding

Buku

Artikel dalam Antologi/Bab dalam Buku

Monograf, Kertas Kerja dan Penerbitan Bukan berkala

Seminar

Anugerah

Penyeliaan

Khidmat Pentadbiran/Jawatankuasa

Reports: Technical/Research/Consultation

Geran Penyelidikan

Mengajar