Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

#FEPterkedepan

Mohd Fairuz Md. Salleh

Emel: fairuz@ukm.edu.my Telefon: 603 8921 3671

Jawatan Semasa: Profesor Madya

Pengkhususan: Tadbir Urus Korporat, Ekonomi Politik, Perakaunan dan Pelaporan Zakat, Wakaf dan Baitulmal

Biografi:
Mohd Fairuz Md Salleh kini bekerja sebagai Pensyarah Kanan di Pusat Pembangunan Insklusif dan Lestari, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Projek semasa yang melibatkan penyelidikan untuk "Standard Perakaunan Islam untuk Zakat, Waqf dan Baitul Mal".

Kelayakan
Ph.D (Massey, MSoc.Sc (Birmingham), BAc (UKMalaysia), DBS (ITM)

Bidang Penyelidikan

Research/Consultation/Expansion

Penerbitan Jurnal

Prosiding

Buku

Artikel dalam Antologi/Bab dalam Buku

Monograf, Kertas Kerja dan Penerbitan Bukan berkala

Seminar

Anugerah

Penyeliaan

Khidmat Pentadbiran/Jawatankuasa

Reports: Technical/Research/Consultation

Geran Penyelidikan

Mengajar