Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

#FEPterkedepan

MUSTAZAR MANSUR

Emel: mustazar@ukm.edu.my Telefon: 603 8921 3458

Jawatan Semasa: Pensyarah Kanan

Pengkhususan: Industrial Economics / Organisation, Applied Microeconomics & Macroeconomics, Household Economics, Financial Management, Sport Economics, Safety & Health Economics, Financial Management, Supply Chain Economics

Biografi:

Kelayakan
Ph.D (UPMalaysia), MEc UPMalaysia), BEc (UKMalaysia)

Bidang Penyelidikan
Industrial Economics and Microeconomics Analysis

Research/Consultation/Expansion

  1. Cost of Living Study in Malaysia (UKMP-Kementerian Kewangan Malaysia)
  2. Johor District Growth Council (UKMP-UPENJ)

Penerbitan Jurnal

Prosiding

Buku

Artikel dalam Antologi/Bab dalam Buku

Monograf, Kertas Kerja dan Penerbitan Bukan berkala

Seminar

Anugerah

Penyeliaan

Khidmat Pentadbiran/Jawatankuasa

Reports: Technical/Research/Consultation

Geran Penyelidikan

Mengajar