Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

#FEPterkedepan

Roshayati Abdul Hamid

Emel: wanrose@ukm.edu.my Telefon: 603 8921 5932

Jawatan Semasa: Pensyarah Kanan

Pengkhususan: Tingkahlaku Organisasi, Pengurusan Rantaian Bekalan, Pengurusan Kualiti, Pengurusan Operasi.

Biografi:

Kelayakan
BBA(UKMalaysia), MBA(UKMalaysia), Doctor of Business Administration (UKMalaysia)

Bidang Penyelidikan
Tingkahlaku Organisasi, Pengurusan Rantaian Bekalan, Pengurusan Kualiti, Pengurusan Operasi.

Research/Consultation/Expansion

Rujuk CV

Penerbitan Jurnal

Rujuk CV

Prosiding

Rujuk CV

Buku

Artikel dalam Antologi/Bab dalam Buku

Rujuk CV

Monograf, Kertas Kerja dan Penerbitan Bukan berkala

Seminar

Rujuk CV

Anugerah

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2016, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Penyeliaan

Khidmat Pentadbiran/Jawatankuasa

Rujuk CV

Reports: Technical/Research/Consultation

Rujuk CV

Geran Penyelidikan

Rujuk CV

Mengajar

Rujuk CV