Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

#FEPterkedepan

Shahida Shahimi

Emel: shahida@ukm.edu.my Telefon: 603 8921 5730

Jawatan Semasa: Profesor Madya

Pengkhususan: Ekonomi Islam, Perbankan Islam, Kewangan Islam, Ekonomi Halal

Biografi:

Kelayakan
Doktor Falsafah (Ekonomi - Ekonomi Islam), Universiti Kebangsaan Malaysia (2007) Sarjana Ekonomi (Ekonomi Pembangunan), Universiti Kebangsaan Malaysia (2001) Sarjana Muda Syariah (Ekonomi) dengan Kepujian, Universiti Malaya  (1999) Lain-lain: Pasca Kedoktoran (Kewangan Islam), Durham University, UK (2008) Profesor Pelawat (Ekonomi Islam), Kyoto University, Japan (2012)

Bidang Penyelidikan
Kewangan Sosial, Keterangkuman Kewangan & Sosial, Pendanaan Awam (Crowdfunding), Sukuk, Pembagunan Lestari, Pensijilan Mapan Sawit (MSPO & RSPO)

Research/Consultation/Expansion

Penerbitan Jurnal

Prosiding

Buku

Artikel dalam Antologi/Bab dalam Buku

Monograf, Kertas Kerja dan Penerbitan Bukan berkala

Seminar

Anugerah

Penyeliaan

Khidmat Pentadbiran/Jawatankuasa

Reports: Technical/Research/Consultation

Geran Penyelidikan

Mengajar