#FEPterkedepan

 #FEPterkedepan

Kesihatan

 • Bagaimanakah saya boleh memperolehi rawatan kesihatan?

  Kemudahan perkhidmatan kesihatan di bawah Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar disediakan kepada semua pelajar yang telah mendaftar sepenuh masa

  Sebarang pertanyaan perkhidmatan boleh dihubungi melalu talian 03-89214555 / 5115 / 5087 (waktu pejabat) atau melalui emel: pkesihatan@ukm.my.  

  Bagi perkhidmatan kecemasan atas panggilan ‘on-call’ sila hubungi talian 012-6485541 / 012-6485542.  

  Pelajar juga layak mendapatkan perkhidmatan rawatan pesakit luar di Klinik Panel seperti berikut;  

  1. Kampus Kuala Lumpur Klinik Reddy (03-40423173)
  2. Kampus Bangi (luar waktu pejabat sahaja) Klinik UKM Kesihatan (Seksyen 15) (03-89266330)