Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

#FEPterkedepan

BLOCKCHAIN TALKS@UKM, 2020

Tarikh: 12/02/2020 |  Foto oleh: Watie Sharif |  Kembali ke Indeks

Mr. Andy Roy Sian (General Manager, PaynGo International Berhad) "Blockchain as a Service (BaaS) as the Major Catalyst for Blockchain Technology Adoption in the Enterprise Market" Mr. Parag Jain (Co-Founder & CEO, ThynkBlynk) "Trusted Data Interchanges and Supply Chain Tracability"