#FEPterkedepan

 #FEPterkedepan

GRACE | Staf Akademik

PROFESOR

  photo

  YBHG. PROF. DR. MOHAMAT SABRI HASSAN

  Ketua Editor Asian Journal of Accounting & Governance

  603 8921 4096
   msabri@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Corporate Reporting and Governance

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  YBHG. PROF. DATO' DR. NORMAN MOHD SALEH

  Pengerusi Lembaga Pengarah UNIPEQ Sdn. Bhd.

  603 8921 5360
   norman@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pelaporan Kewangan, Tadbir Urus Korporat

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae

PROFESOR MADYA

  photo

  PROF. MADYA DR. Amizawati Mohd Amir

  Timbalan Pengarah Yayasan Canselor UKM

  603 8921 3427
   amiza@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Perakaunan Pengurusan, Sistem Kawalan Pengurusan

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  PROF. MADYA DR. MOHD HAFIZUDDIN SYAH BANGAAN ABDULLAH

  Timbalan Pengarah ROSH-UKM

  603 8921 3616
   m_hafiz@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pengurusan Risiko & Pengurusan Risiko Enterprais (ERM)

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  PROF. MADYA DR. MOHD HASIMI YAACOB

  Pengurus Yayasan Tun Ismail Mohamed Ali - UKM

  603 8921 3732
   mhasimi@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Financial Corporate, Corporate Restructuring, Merger and Acquisitions, Event Studies

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  PROF. MADYA DR. Mohd Mohid Rahmat

  603 8921 5751
   mohead@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pengauditan, Tadbir Urus Korporat

  UKM Sarjana
  photo

  YBHG. PROF. DR. MOHD RIZAL PALIL

  Timbalan Pengarah Eksekutif Pusat Strategi UKM

  03 8921 5769
   mr_palil@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Personal Tax, Corporate Tax

  UKM Sarjana
  photo

  PROF. MADYA DR. NORADIVA HAMZAH

  Pengerusi Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti

  603 8921 5774
   adibz@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pelaporan Kewangan, Modal Intelek

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  PROF. MADYA DR. NORAZLAN ALIAS

  603 8921 3449
   norazlan@ukm.my

  Pengkhususan
  Corporate Finance & Governance

  UKM Sarjana
  photo

  PROF. MADYA DR. RUBAYAH YAKOB

  Ketua Editor Jurnal Pengurusan

  603 8921 3408
   rubayah@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pengurusan Risiko dan Insurans Hayat

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  PROF. MADYA DR. RUHANITA MAELAH

  Ketua Program Kedoktoran

  603 8921 3956
   ruhanita@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pengurusan kos; perakaunan pengurusan

  UKM Sarjana

PENSYARAH KANAN

  photo

  DR. AHMAD MONIR ABDULLAH

  Penyelaras Program Antarabangsa (Sarjana Muda Ekonomi & Sarjana Muda Perakaunan)


   ahmadmonirabdullah@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Perakaunan, Kewangan Islam, Ekonometrik

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  DR. Amirul Hafiz Mohd Nasir

  Penyelaras Program Sarjana Muda Perakaunan (Eksekutif)

  603 8921 4923
   amirul@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pengauditan

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  DR. AZIATUL WAZNAH GHAZALI


   aziatul.ghazali@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pelaporan Kewangan; Tadbir urus korporat, Pengauditan; Kriminology Kewangan

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  DR. HAMEZAH MD NOR

  603 8921 3413
   miezah@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pelaporan Kewangan, Tadbir Urus Korporat

  UKM Sarjana
  photo

  DR. Harlina Mohamed On

  603 8921 3417
   harlina@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Undang-undang Perniagaan, Etika Profesional

  UKM Sarjana
  photo

  DR. Hendon Redzuan

  603 8921 3317
   hendon@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Life Insurance, General Insurance

  UKM Sarjana
  photo

  DR. Intan Maiza Abdul Rahman


   intanmaiza@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pelaporan Kewangan

  UKM Sarjana
  photo

  DR. Maizatulakma Abdullah

  603 8921 5732
   maizatul@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pelaporan dan Tadbir Urus Korporat

  UKM Sarjana
  photo

  DR. MARA RIDHUAN CHE ABDUL RAHMAN

  Timbalan Dekan (Akademik), UKM-Graduate School of Business

  603 8921 4926
   mara@ukm.my

  Pengkhususan
  Pelaporan Kewangan, Pelaporan Naratif

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  DR. Rosiati Ramli

  Penyelaras Program Sarjana Perakaunan (Eksekutif)

  603 8921 3430
   rosie@ukm.my

  Pengkhususan
  Percukaian, Cukai Alam Sekitar, Pelaporan Kewangan

  UKM Sarjana
  photo

  DR. Rozita Amiruddin

  603 8921 4095
   rozita@ukm.my

  Pengkhususan
  Perakaunan Pengurusan, Sistem Kawalan Pengurusan, Sistem Perakaunan Pengurusan

  UKM Sarjana
  photo

  DR. SHIFA MOHD NOR

  Penolong Dekan Hal Ehwal Pelajar

  603 8921 3450
   shifa@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Corporate Social Responsibility, Business Ethics, Islamic Banking, Social Banking

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  DATIN DR. Zaini Embong

  Ketua Program Siswazah

  603 8921 4788
   zainiembong@ukm.my

  Pengkhususan
  Pelaporan Kewangan, Pelaporan Korporat, Tadbir Urus Korporat

  UKM Sarjana

PENSYARAH

  photo

  EN. Muhammad Faiz Ahmad Mizan

  Cuti Belajar


   faiz.mizan@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pelaporan Kewangan, Tadbir Urus Korporat

  UKM Sarjana
  photo

  PUAN Noorsakinah Abdul Wahab

  Cuti Belajar

  603 8921 4926
   sakinahwahab@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Taxation; Corporate Social Responsibility Disclosure

  UKM Sarjana
  photo

  Dr. Norul Syuhada Abu Hassan

  603 8921 3436
   syuhada@ukm.my

  Pengkhususan
  Percukaian, Perakaunan Sektor Awam

  UKM Sarjana
  photo

  PUAN Siti Fatimah Abdul Rashid


   fatimahrashid@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Percukaian

  UKM Sarjana