#FEPterkedepan

 #FEPterkedepan

GRACE | Staf Akademik

PROFESOR

  photo

  YBHG. PROF. DR. MOHAMAT SABRI HASSAN

  603 8921 4096
   msabri@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Corporate Reporting and Governance

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  YBHG. PROF. DR. MOHD RIZAL PALIL

  Timbalan Pengarah Eksekutif Pusat Strategi UKM

  03 8921 5769
   mr_palil@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Personal Tax, Corporate Tax

  UKM Sarjana
  photo

  YBHG. PROF. DATO' DR. NORMAN MOHD SALEH

  Ketua Editor Asian Journal of Accounting & Governance, Pengerusi Lembaga Pengarah UNIPEQ Sdn. Bhd.

  603 8921 5360
   norman@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pelaporan Kewangan, Tadbir Urus Korporat

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae

PROFESOR MADYA

  photo

  PROF. MADYA DR. Amizawati Mohd Amir

  Timbalan Pengarah Yayasan Canselor UKM

  603 8921 3427
   amiza@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Perakaunan Pengurusan, Sistem Kawalan Pengurusan

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  PROF. MADYA DR. MOHD HAFIZUDDIN SYAH BANGAAN ABDULLAH

  Timbalan Pengarah ROSH-UKM

  603 8921 3616
   m_hafiz@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pengurusan Risiko & Pengurusan Risiko Enterprais (ERM)

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  PROF. MADYA DR. MOHD HASIMI YAACOB

  Pengurus Yayasan Tun Ismail Mohamed Ali - UKM

  603 8921 3732
   mhasimi@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Financial Corporate, Corporate Restructuring, Merger and Acquisitions, Event Studies

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  PROF. MADYA DR. Mohd Mohid Rahmat

  603 8921 5751
   mohead@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pengauditan, Tadbir Urus Korporat

  UKM Sarjana
  photo

  PROF. MADYA DR. NORADIVA HAMZAH

  Pengerusi Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti

  603 8921 5774
   adibz@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pelaporan Kewangan, Modal Intelek

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  PROF. MADYA DR. NORAZLAN ALIAS

  603 8921 3449
   norazlan@ukm.my

  Pengkhususan
  Corporate Finance & Governance

  UKM Sarjana
  photo

  Assoc. Prof. Prof. Madya Dr. Mohd Hasimi Yaacob

  Pengurus Yayasan Tun Ismail Mohamed Ali - UKM

  603 8921 3732
   mhasimi@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Corporate Finance, Corporate Restructuring, Mergers and Acquisitions, Corporate Governance, Investments, Event Studies

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  PROF. MADYA DR. RUBAYAH YAKOB

  Ketua Editor Jurnal Pengurusan

  603 8921 3408
   rubayah@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pengurusan Risiko dan Insurans Hayat

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  PROF. MADYA DR. RUHANITA MAELAH

  Ketua Program Kedoktoran

  603 8921 3956
   ruhanita@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pengurusan kos; perakaunan pengurusan

  UKM Sarjana

PENSYARAH KANAN

  photo

  DR. AHMAD MONIR ABDULLAH

  Penyelaras Program Antarabangsa (Sarjana Muda Ekonomi & Sarjana Muda Perakaunan)


   ahmadmonirabdullah@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Perakaunan, Kewangan Islam, Ekonometrik

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  DR. Amirul Hafiz Mohd Nasir

  Penyelaras Program Sarjana Muda Perakaunan (Eksekutif)

  603 8921 4923
   amirul@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pengauditan

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  DR. HAMEZAH MD NOR

  603 8921 3413
   miezah@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pelaporan Kewangan, Tadbir Urus Korporat

  UKM Sarjana
  photo

  DR. Hendon Redzuan

  603 8921 3317
   hendon@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Life Insurance, General Insurance

  UKM Sarjana
  photo

  DR. Intan Maiza Abdul Rahman


   intanmaiza@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pelaporan Kewangan

  UKM Sarjana
  photo

  DR. Maizatulakma Abdullah

  603 8921 5732
   maizatul@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pelaporan dan Tadbir Urus Korporat

  UKM Sarjana
  photo

  DR. MARA RIDHUAN CHE ABDUL RAHMAN

  Timbalan Dekan (Akademik), UKM-Graduate School of Business

  603 8921 4926
   mara@ukm.my

  Pengkhususan
  Pelaporan Kewangan, Pelaporan Naratif

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  Dr. Noorsakinah Abdul Wahab

  603 8921 4926
   sakinahwahab@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Taxation; Corporate Social Responsibility Disclosure

  UKM Sarjana
  photo

  Dr. Norul Syuhada Abu Hassan

  603 8921 3436
   syuhada@ukm.my

  Pengkhususan
  Percukaian, Perakaunan Sektor Awam

  UKM Sarjana
  photo

  DR. Rosiati Ramli

  Penyelaras Program Sarjana Perakaunan (Eksekutif)

  603 8921 3430
   rosie@ukm.my

  Pengkhususan
  Percukaian, Cukai Alam Sekitar, Pelaporan Kewangan

  UKM Sarjana
  photo

  DR. SHIFA MOHD NOR

  Penolong Dekan Hal Ehwal Pelajar

  603 8921 3450
   shifa@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Corporate Social Responsibility, Business Ethics, Islamic Banking, Social Banking

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  DATIN DR. Zaini Embong

  Ketua Program Siswazah

  603 8921 4788
   zainiembong@ukm.my

  Pengkhususan
  Pelaporan Kewangan, Pelaporan Korporat, Tadbir Urus Korporat

  UKM Sarjana

PENSYARAH

Tiada rekod ditemui