#FEPterkedepan

 #FEPterkedepan

Syahida Zainal Abidin

  •  
  •  03-8921 3188
  •  syahidazainal@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Pengurusan Penyelidikan dan Penerbitan 4 Pusat Kajian Fakulti