Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

#FEPterkedepan

Video


Inbound 1

Video in berkenaan mobiliti


Governing Sustainability & Palm Oil

Lessons from hybrid governance arrangements in the EU 26th November 2018 Prof. Peter Oosterveer MPOB-UKM Chairholder with contributions from Sarah Stattman and Somjai NupuengVideo Mobility Korea Ajou University Yee Shuang

PREPARED BY: YEE SHUANG LYN (A161591)