CARTA ALIR PERMOHONAN MENGADAKAN SURAT HASRAT (lOI)