Faculty of Islamic Studies

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية

Previous
Next
  • 17 Oktober - 4 Disember 2022: Sesi Pembelajaran 1 (Prasiswazah & Pascasiswazah)
  • 12 Disember 2022 - 22 Januari 2023: Sesi Pembelajaran 2 (Prasiswazah & Pascasiswazah)
  • 23 Januari - 5 Februari 2023: Minggu Ulangkaji
0

Kakitangan Akademik

1

Pelajar Prasiswazah

1

Pelajar Siswazah

1

Alumni

Terkini

syazwina-2

Puan Nur Syazwina Mustapa, guru bahasa di Program Bahasa Arab, Fakulti Pengajian Islam dilantik sebagai Penyelaras Alumni Fakulti Pengajian Islam UKM berkuat kuasa 28 November 2022.

munawar1 copy

Prof. Madya Dr. Ahmad Munawar Ismail, profesor madya di Pusat Kajian Usuluddin dan Falsafah dilantik semula sebagai Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Inovasi) Fakulti Pengajian Islam UKM berkuat kuasa 16 November 2022.

Nor Honeydayatie TR

Dr. Norhoneydayatie Abdul Manap, pensyarah kanan di Pusat Kajian Syariah dilantik sebagai Penyelaras Program Diploma Pascasiswazah Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam, FPI UKM berkuat kuasa 1 November 2022.

12 Oktober 2022: Satu majlis menandatangani Surat Hasrat (LoI) antara Fakulti Pengajian Islam UKM dengan Universitas Brawijaya, Indonesia telah berlangsung di Bilik Mesyuarat Bitara, FPI UKM. 

Program Pengajian

Lokasi Kami

Sejenak dari Meja Pentadbir