Sabda Rasulullah SAW

Sesiapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya satu jalan menuju ke SYURGA.

(Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ibn Majah dan Imam al-Termizi)

Facebook

Hebahan

Previous
Next

Sejenak minda naib canselor ukm

PROF. DATO’ Ts. DR. MOHD EKHWAN HJ. TORIMAN

Siri 1

Siri 2

Siri 3

Siri 4

Siri 5

Siri 6

Siri 7

Kualiti fakulti

Dasar

Seluruh warga Fakulti Pengajian Islam bertekad menjadikan FPI sebagai pusat ilmu terpilih melalui:

  • Pendidikan
  • Penyelidikan
  • Perundingan
  • Perkhidmatan

yang menepati keperluan pelanggan dengan penambahbaikan yang berterusan.

Objektif

  1. Memastikan pelanggan mendapat layanan mesra, betul dan cekap.
  2. Memastikan objektif  kualiti pensijilan ISO pengurusan pengajian prasiswazah dan siswazah dilaksanakan dan dipatuhi.
  3. Menjamin penyelidikan yang dijalankan oleh tenaga akademik dan para pelajar adalah berkualiti dan mengikut garis panduan yang ditetapkan.
  4. Menjamin perundingan yang dilaksanakan dengan pelbagai pihak yang berkaitan adalah berkualiti dan berkesan.

 

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor.
Tel: +603 8921 5351/5350/5353
Email: dfpi@ukm.edu.my