Selamat Datang ke
Fakulti Pengajian Islam
Previous
Next

Jurnal

Islāmiyyāt

The International Journal of Islamic Studies
e-ISSN : 2600-8556 | ISSN 0126-5636

International Journal of Islamic Thought

e-ISSN 2289-6023 | ISSN 2232-1314

Al-Hikmah

Journal of Islamic Dakwah

Pusat Kajian

 • Syariah
 • Usuluddin dan Falsafah
 • Bahasa Arab dan Tamadun Islam
 • Dakwah dan Kepimpinan
 • Al-Quran dan Al-Sunnah

Bidang Kajian Utama:
1. Usul Fiqh dan Maqasid Syariah
2. Muamalat dan Ekonomi Islam
3. Undang-undang Keluarga Islam

Program pengajian yang ditawarkan:
1. Sarjanamuda Pengajian Islam - Syariah (Kepujian)
2. Sarjana Pengajian Islam - Syariah
3. Doktor Falsafah
4. Diploma Pascasiswazah

Info lanjut

Program pengajian yang ditawarkan:
1. Ijazah Sarjanamuda Pengajian Islam - Usuluddin dan Falsafah (Kepujian)
2. Sarjana Pengajian Islam - Usuluddin dan Falsafah
3. Doktor Falsafah

Info lanjut

Program pengajian yang ditawarkan:
1. Ijazah Sarjanamuda Pengajian Islam - Pengajian Arab dan Tamadun Islam (Kepujian)
2. Sarjana Pengajian Islam - Pengajian Arab dan Tamadun Islam
3. Doktor Falsafah

Info lanjut

Program pengajian yang ditawarkan:
1. Ijazah Sarjanamuda Pengajian Islam - Pengajian Dakwah dan Kepimpinan (Kepujian)
2. Sarjana Pengajian Islam - Pengajian Dakwah dan Kepimpinan
3. Doktor Falsafah

Info lanjut

Program pengajian yang ditawarkan:
1. Ijazah Sarjanamuda Pengajian Islam - Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah (Kepujian)
2. Sarjana Pengajian Islam - Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah
3. Doktor Falsafah

Info lanjut

Sabda Rasulullah SAW

Sesiapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya satu jalan menuju ke SYURGA.

(Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ibn Majah dan Imam al-Termizi)

Facebook

Kualiti fakulti

Dasar

Seluruh warga Fakulti Pengajian Islam bertekad menjadikan FPI sebagai pusat ilmu terpilih melalui:

 • Pendidikan
 • Penyelidikan
 • Perundingan
 • Perkhidmatan

yang menepati keperluan pelanggan dengan penambahbaikan yang berterusan.

Objektif

 1. Memastikan pelanggan mendapat layanan mesra, betul dan cekap.
 2. Memastikan objektif  kualiti pensijilan ISO pengurusan pengajian prasiswazah dan siswazah dilaksanakan dan dipatuhi.
 3. Menjamin penyelidikan yang dijalankan oleh tenaga akademik dan para pelajar adalah berkualiti dan mengikut garis panduan yang ditetapkan.
 4. Menjamin perundingan yang dilaksanakan dengan pelbagai pihak yang berkaitan adalah berkualiti dan berkesan.

 

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor
Tel: +603 8921 5351/5350/5353
Email: dfpi@ukm.edu.my