Previous
Next
Data Terkini di FPI
0

Kakitangan Akademik

1

Pelajar Prasiswazah

1

Pelajar Siswazah

1

Alumni

Program Yang Ditawarkan

 • Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Syariah)
 • Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Usuluddin dan Falsafah)
 • Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)
 • Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
 • Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)
 • Sarjana Pengajian Islam (Syariah)
 • Sarjana Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah)
 • Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)
 • Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
 • Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)
 • Doktor Falsafah (Syariah)
 • Doktor Falsafah (Usuluddin dan Falsafah)
 • Doktor Falsafah (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)
 • Doktor Falsafah (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
 • Doktor Falsafah (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)
 • Diploma Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam

Lokasi Kami