FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلامية

Alumni Tersohor
Fakulti Pengajian Islam

ASST. PROF. DR. WAN IMRAN WAN JAAFAR

Pemegang Amanah
Princess Nadhiwas University
Narathiwat, Thailand
Dok.Fal.(Syariah)

DR. HAMZAH HARUN AL-RASYID

Kep. Balai Penelitian & Pengembangan Agama Makassar untuk wilayah Timur
Indonesia
Dok.Fal.(Usuluddin dan Falsafah)

ASSOC. PROF. DR. AKHMAD SAGIR

Timbalan Rektor
Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan UIN Antasari
Banjarmasin, Indonesia
(Peng. al-Quran & al-Sunnah) - 2009

DR. NORASHIBAH HAJI AWANG BESAR

Dekan
Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei Darussalam
Dok.Fal.(Usuluddin & Falsafah) - 2021

YBG. DATO' ZAHRUL HAKIM ABDULLAH

Timb. Ketua Setiausaha
Sektor Dasar dan Pembangunan
Kementerian Kerja Raya Malaysia
Sm.P.I.(Kep)(Usuluddin dan Falsafah)

YBHG. DATO' DR. SIRAJUDDIN SUHAIME

Timb. Ketua Pengarah (Dasar)
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
Sm.P.I.(Kep)(Syariah)

TUAN HJ. ROSLAN SAID

Timb. Ketua Pengarah (Operasi)
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
Sm.P.I.(Kep)(Usuluddin dan Falsafah)

YBHG. DATO’ MOHD ZAFIR IBRAHIM

Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan
Sm.P.I.(Kep)(Peng. Dakwah dan Kepimpinan) - 1993

SS. DATO’ DR HAJI MOHAMAD SABRI HARON

Mufti Negeri Terengganu
Sm.P.I.(Kep)(Syariah)

YBHG. PROF. ADJUNG DATUK MOHD RADZUAN ABDULLAH

Pengerusi Eksekutif
RG Group of Companies
Sm.P.I.(Kep)(Usuluddin dan Falsafah)

ZAMRI SULAIMAN

Ketua Penolong Pengarah
Civil Aviation Authoority of Malaysia (CAAM)
Sm.P.I.(Kep)(Peng. al-Quran dan al-Sunnah - 1999

FAKHRUL RAZI AB WAHAB

Pengarah
Suruhanjaya Pilihanraya Negeri Kelantan
Sm.P.I.(Kep)(Syariah)

BAHARUDDIN TAHIR

Pengarah
Jabatan Imigresen Negeri Johor
Sm.P.I.(Kep)(Peng. Dakwah dan Kepimpinan) - 1998

YBHG. DATUK MD AZHAN SAMAT

Pengarah
Jabatan Tanah dan Galian Negeri Melaka
Sm.P.I.(Kep)(Peng. al-Quran dan al-Sunnah) - 1997

YAA DATO’ MOHAMAD SHAKIR HJ. ABDUL HAMID

Hakim Mahkamah Rayuan Syariah
Sm.P.I.(Kep)(Syariah) - 1990

YBHG. PROF. MADYA DATO’ DR. MOHD FARID RAVI ABDULLAH

Rektor / Ketua Eksekutif
Universiti Islam Antarabangsa Selangor
S.P.I.(Peng. al-Quran dan al-Sunnah) - 2002

YA NOOR HUDA ROSLAN

Hakim Mahkamah Tinggi Syariah
Sm.P.I.(Kep)(Syariah)

YBHG. PROF. MADYA DATO' DR. HJ. MOHD ZAWAVI ZAINAL ABIDIN

Naib Canselor(br> Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (UnIPSAS)
Dok.Fal.(Syariah)

RABIHAH IBRAHIM

Ketua Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk Wilayah-Wilayah Persekutuan
Sm.P.I.(Kep)(Peng. Dakwah dan Kepimpinan) - 1998

SS. DATO' HJ. MOHD SHAHZIHAN AHMAD

Pengarah
Jabatan Agama Islam Selangor
Sm.P.I.(Kep)(Syariah) - 1993

YA NENNEY SHUHAIDAH SHAMSUDDIN

Hakim Mahkamah Tinggi Syariah
Sm.P.I.(Kep)(Syariah)

YBHG. DATO' MOHD ZAIDI RAMLI

Pengarah
Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan
Sm.P.I.(Kep)(Peng. Dakwah dan Kepimpinan) - 1995

YBHG. PROF. DATO' DR. ADNAN MOHAMED YUSOFF

Tim. Naib Canselor
Hal Ehwal Pelajar dan Alumni
Universiti Sains Islam Malaysia
Dok.Fal.(Peng. al-Quran dan al-Sunnah) - 2001

KOL HJ ZULKIFLI HJ. MUSTAFFA

Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia
S.P.I.(Peng. Arab dan Tamadun islam
Sm.P.I.(Kep)(Peng. al-Quran dan Al-Sunnah)