FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلاميةOrganisasi Jaminan Kualiti
Fakulti Pengajian Islam

Penolong Dekan (Kualiti dan Strategi)

DATIN DR. NOOR LIZZA MOHAMED SAID

Penyelaras Kualiti Fakulti

DR. NUR FARHANA ABDUL RAHMAN

Penyelaras Kualiti Pusat & Program

DR. MUHAMMAD ZAINI YAHAYA

Pusat Kajian Syariah

DR. WAN FARIZA ALYATI WAN ZAKARIA

Pusat Kajian Usuluddin dan Falsafah

DR. ANWAR MUTTAQIN

Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam

DR. KHAZRI OSMAN

Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan

DR. AHMAD FAKHRURRAZI MOHAMMED

Pusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah

SYAZWINA MUSTAPA

Unit Bahasa Arab

HAZIRA HJ MOHD NOOR

Urus Setia Program Prasiswazah

- AKAN DILANTIK -

Urus Setia Program Siswazah

Pembantu Tadbir (P/O)

AHMAD JUNAIDI AHMAD TAJUDIN