FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلامية

PROGRAM PASCASISWAZAH

Sarjana Pengajian Islam

Diploma Pascasiswazah Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam

Maklumat Lanjut

Urus Setia Siswazah
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
SELANGOR DARUL EHSAN

Tel: +603-8921 3519/ 3507
Fax: +603-89253902
e-Mail: upps.fpi@ukm.edu.my
Website: www.ukm.my/fpi