FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلامية

Program Pascasiswazah
Pengajian Islam

Maklumat Lanjut:

Urus Setia Siswazah
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, SELANGOR DARUL EHSAN

Tel: +603-8921 3519/ 3507
e-Mail: upps.fpi@ukm.edu.my