FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلاميةVisi, Misi & Objektif

Visi

Fakulti Pengajian Islam bertekad menjadi Fakulti yang terkehadapan bagi membentuk graduan yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak, kreatif, proaktif dan berminda global.

Misi

Menjadi Fakulti terpilih yang memartabatkan Pengajian Islam dan mensejagatkan ilmu-ilmu keislaman di peringkat kebangsaan dan di persada antarabangsa.

Objektif

Berdasarkan keperluan semasa, kepentingan agama dan negara serta selaras dengan keperluan MQF, Fakulti Pengajian Islam menetapkan objektif seperti berikut:

  1. Graduan yang beriman, bertakwa, mahir dalam bidang keilmuan Islam dan berkebolehan mengaplikasikannya.
  2. Graduan berakhlak luhur yang mahir berkomunikasi, boleh bekerjasama dan memiliki profesionalisme.
  3. Graduan yang berfikiran kritis dalam menyelesaikan masalah masyarakat dan berkebolehan membuat keputusan yang tepat.
  4. Graduan yang mampu menerokai bidang-bidang korporat, teknokrat, keusahawanan serta sains dan teknologi.