FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلاميةProgram Prasiswazah
(Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian)

Bentuk Program

Sepenuh
Masa

Separuh
Masa

UKM
Antarabangsa

ODL
(Atas Talian)

Ijazah Yang Ditawarkan
Syarat Kemasukan

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM;

dan

Mendapat Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
• Bahasa Arab
• Usuluddin/Syariah

dan

• mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
• Syariah
• Usuluddin
• Bahasa Melayu
• Sejarah
• Geografi
• Kesusasteraan Melayu Komunikatif
• Ekonomi
• Pengajian Perniagaan
• Perakaunan
• Information and Communications Technology (ICT)
• Tahfiz Al-Quran;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C pada peringkat SPM dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut:
 Bahasa Arab
 Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mua’sirah
 Turah Bahasa Arab
 Al-Adab Wa Al-Balaghah

atau

Mendapat Gred D/E dan mempunyai  Sijil Kecekapan Bahasa Arab dengan sekurang-kurangnya band A2 (berdasarkan CEFR –The Common European Framework of Reference for Language) atau setaraf dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf (untuk permohonan melalui Pusat Pembentukan Kembangan Pendidikan Lanjutan & Profesional UKM sahaja.);

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2.0 (Band 2.0) dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk keputusan yang diperolehi mulai Sesi 1 Tahun 2021 atau Tahap 2 (Band 2) untuk keputusan tahun 2020 dan sebelumnya.

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut:
  Bahasa Arab
 Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mua’sirah
 Turah Bahasa Arab
 Al-Adab Wa Al-Balaghah

atau

Mendapat Gred D/E dan mempunyai  Sijil Kecekapan Bahasa Arab dengan sekurang-kurangnya band A2 (berdasarkan CEFR –The Common European Framework of Reference for Language) atau setaraf dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf (untuk permohonan melalui Pusat Pembentukan Kembangan Pendidikan Lanjutan & Profesional UKM sahaja.);

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2.0 (Band 2.0) dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk keputusan yang diperolehi mulai Sesi 1 Tahun 2021 atau Tahap 2 (Band 2) untuk keputusan tahun 2020 dan sebelumnya.

Memiliki Diploma yang berkaitan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Universiti dan Kerajaan Malaysia dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.70;

atau

Memiliki Diploma yng berkaitan dari Institusi Pendidikan yang diiktifaf oleh Universiti dan Kerajaan Malaysia dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dengan pengalaman kerja selama satu (1) tahun;

dan

Calon dikehendaki mengemukakan transkrip akademik dari Semester satu (1) hingga Semester akhir;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut:
  Bahasa Arab
 Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mua’sirah
 Turah Bahasa Arab
 Al-Adab Wa Al-Balaghah

atau

Mendapat Gred D/E dan mempunyai  Sijil Kecekapan Bahasa Arab dengan sekurang-kurangnya band A2 (berdasarkan CEFR –The Common European Framework of Reference for Language) atau setaraf dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf (untuk permohonan melalui Pusat Pembentukan Kembangan Pendidikan Lanjutan & Profesional UKM sahaja.);

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2.0 (Band 2.0) dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk keputusan yang diperolehi mulai Sesi 1 Tahun 2021 atau Tahap 2 (Band 2) untuk keputusan tahun 2020 dan sebelumnya.

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM;

dan

mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
• Bahasa Arab
• Syariah/Usuluddin; dan
• mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
• Usuluddin
• Syariah
• Bahasa Melayu
• Sejarah
• Geografi
• Kesusasteraan Melayu
Komunikatif
• Ekonomi
• Pengajian Perniagaan
• Perakaunan
• Information and Communications Technology (ICT)
• Tahfiz Al-Quran;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut:

  Bahasa Arab
 Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mua’sirah
 Turah Bahasa Arab
 Al-Adab Wa Al-Balaghah

atau

Mendapat Gred D/E dan mempunyai  Sijil Kecekapan Bahasa Arab dengan sekurang-kurangnya band A2 (berdasarkan CEFR –The Common European Framework of Reference for Language) atau setaraf dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf (untuk permohonan melalui Pusat Pembentukan Kembangan Pendidikan Lanjutan & Profesional UKM sahaja.);

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2.0 (Band 2.0) dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk keputusan yang diperolehi mulai Sesi 1 Tahun 2021 atau Tahap 2 (Band 2) untuk keputusan tahun 2020 dan sebelumnya.

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM);

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C/Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab

atau

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut:
  Bahasa Arab
 Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mua’sirah
 Turah Bahasa Arab
 Al-Adab Wa Al-Balaghah

atau

Mendapat Gred D/E dan mempunyai  Sijil Kecekapan Bahasa Arab dengan sekurang-kurangnya band A2 (berdasarkan CEFR –The Common European Framework of Reference for Language) atau setaraf dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf (untuk permohonan melalui Pusat Pembentukan Kembangan Pendidikan Lanjutan & Profesional UKM sahaja.);

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2.0 (Band 2.0) dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk keputusan yang diperolehi mulai Sesi 1 Tahun 2021 atau Tahap 2 (Band 2) untuk keputusan tahun 2020 dan sebelumnya.

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut:
  Bahasa Arab
 Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mua’sirah
 Turah Bahasa Arab
 Al-Adab Wa Al-Balaghah;

atau

Mendapat Gred D/E dan mempunyai Sijil Kecekapan Bahasa Arab dengan sekurang-kurangnya band A2 (berdasarkan CEFR –The Common European Framework of Reference for Language) atau setaraf dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf (untuk permohonan melalui Pusat Pembentukan Kembangan Pendidikan Lanjutan & Profesional UKM sahaja.);

dan

Sijil perakuan APEL MQA dengan mendapat Tahap 6 MQF;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk keputusan yang diperolehi mulai Sesi 1 Tahun 2021 atau tahap 2 (Band 2) untuk keputusan 2020 dan sebelumnya.

  1. 12 tahun pembelajaran sekolah rendah dan sekolah menengah atas

  2. Sijil Sekolah Menengah Atas seperti Higher Secondary Certificate, Senior Secondary School Graduatian Certificate, Tawjihiya, Ijazah Sekolah Menengah Atas, High School Diploma (sekurang-kurangnya 70% atau 80% atau 85% tertakluk kepada negara)

  3. Gred yang baik bagi mata pelajaran berikut:
    Bahasa Arab
    Dua (2) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam

  4. Sekurang-kurangnya MUET Band 2 /IELTS Band 4.0-5.0 /TOEFL Band 31-45 atau peperiksaaan yang setara dengan CEFR Band B1.

  5. Boleh berbahasa Melayu.

Brosur Program
Maklumat Lanjut

Sila hubungi:

TIMBALAN DEKAN (PRASISWAZAH)
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor Darul Ehsan
Malaysia

Tel: +603.8921.3535
e-Mel: tdpfpi@ukm.edu.my