FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلامية

Laporan Kelestarian (SDG)
Fakulti Pengajian Islam
Tahun 2022

Penerbitan Jurnal
Aktiviti Penyelidikan
Jumlah Dana Geran Penyelidikan
Graduan Sarjana dan Doktor Falsafah (PhD)
Aktiviti Fakulti

Disediakan oleh:

JAWATANKUASA STRATEGIK
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA