Dasar dan Objektif Kualiti

Kualiti
Dasar Kualiti

Seluruh warga Fakulti Pengajian Islam bertekad menjadikan FPI sebagai pusat ilmu terpilih melalui:

  • Pendidikan
  • Penyelidikan
  • Perundingan
  • Perkhidmatan

yang menepati keperluan pelanggan dengan penambahbaikan yang berterusan.

Objektif Kualiti

  1. Memastikan pelanggan mendapat layanan mesra, betul dan cekap.
  2. Memastikan objektif  kualiti pensijilan ISO pengurusan pengajian prasiswazah dan siswazah dilaksanakan dan dipatuhi.
  3. Menjamin penyelidikan yang dijalankan oleh tenaga akademik dan para pelajar adalah berkualiti dan mengikut garis panduan yang ditetapkan.
  4. Menjamin perundingan yang dilaksanakan dengan pelbagai pihak yang berkaitan adalah berkualiti dan berkesan.