FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلامية

DASAR KUALITI

Sistem Pengurusan Kualiti
Sistem Pengurusan Pengajian dan Perkhidmatan
(SPK PPP)