FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلامية

Jaringan Industri
Fakulti Pengajian Islam

HEJIM FPI menyasarkan untuk mamantapkan dan meningkatkan jaringan kolaborasi strategik Universiti- Industri sejajar dengan TERAS UKM. Pihak Industri merupakan antara pemegang taruh “stakeholders” utama kepada universiti. Hubungan institusi pendidikan dan industri adalah sangat relevan dalam memupuk dan melestari pembentukan modal insan berkemahiran tinggi dan berdaya saing bagi tujuan memantapkan kualiti pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, perundingan dan perkhidmatan. Jaringan ini dimeterai menerusi Memorandum Persefahaman dan Memorandum Perjanjian.
Rakan Jaringan Industri FPI

Bank Rakyat

Terengganu Strategic & Integrity Institute

Wasiyyah Shoppe

Pejabat Majlis Islam Sarawak

Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM)

Angkasa: Badan Puncak Gerakan Koperasi Malaysia

Persatuan Intelektual Muslim Malaysia(PIMM)

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

Kor Agama Angkatan Tentera (KAGAT), ATM

Yunus Emre Institute, Kuala Lumpur (YEE-KL)

Malaysian Consultative Council for Islamic Organization

Institut Latihan Dan Kefahaman Islam (ILMI), ATM

Lembaga Zakat Negeri Kedah

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan

Yayasan Kebajikan Negara

TV3

Telaga Biru

Pertubuhan Kebangsaan Islam Malaysia (PERKIM)