Faculty of Islamic Studies

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية

Buku Panduan Prasiswazah

Maklumat Lanjut

Sila hubungi:

Timbalan Dekan (Prasiswazah)
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan
No. Tel: 03-8921 3535
Emel: tdpfpi@ukm.edu.my