FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلامية

Direktori Kepakaran
Pusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah

Kluster Tafsir Klasik dan Nusantara

NAZRI - 2022

DR. MOHD. NAZRI AHMAD
Pensyarah Kanan
B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I., Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Tafsir dan Ulum al-Qur’an
 • Metodologi Tafsir
WAN NASYRUDIN - 2022

DR. WAN NASYRUDIN WAN ABDULLAH
Pensyarah Kanan
B.Sy. (Hons.)(Yarmouk), S.P.I. (UKMalaysia), Dok. Fal. (Malaya)

 • Tafsir dan Ulum al-Qur’an
 • Metodologi Tafsir dan Hadith
 • Tafsir dan Hadith di Nusantara

Kluster Tafsir Kontemporari dan Penterjemahan Al-Quran

HAZIYAH - 2022

PROF. MADYA DR. HAZIYAH HUSSIN (Malim)
Profesor Madya
B.Us. (Kep.), S.Us. (Malaya), Ph.D (UIAM)

 • Tafsir dan Ulum al-Qur’an
 • Metodologi Tafsir
MANAWI - 2022

DR. MOHD MANAWI MOHD AKIB 
Pensyarah Kanan • Ketua Program Prasiswazah (Pengajian al-Quran dan al-Sunnah)
B.A. (Al-Azhar), M.A., Ph.D (Malaya)

 • Metodologi Tafsir
SYAMIMI - 2022

NOR SYAMIMI MOHD
Pensyarah
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia)

 • Tafsir Nusantara
 • al-Quran dan Pemikiran Semasa
 • Metodologi Tafsir

Kluster Pendidikan Al-Quran dan Tarannum

HAMDI - 2022

PROF. MADYA DR. HAMDI ISHAK (Malim)
Profesor Madya
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I., Dok. Fal. (UK Malaysia)

 • Pendidikan Khas
 • Tafsir dan Pendidikan Islam
FAKHRURRAZI - 2022A

DR. AHMAD FAKHRURRAZI MOHAMMED ZABIDI
Pensyarah Kanan • Ketua Program Siswazah (Pengajian al-Quran dan al-Sunnah)
Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A. (Jordan), Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Metodologi Tafsir
 • Tafsir dan Ulum al-Qur’an
WAN HELMI - 2023

DR. WAN HILMI WAN ABDULLAH
Guru Bahasa • Penyelaras Keusahawanan 
B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I., Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Ulum al-Quran dan Tarannum

Kluster Qiraat dan Hafazan

SABRI - 2022

DR. SABRI MOHAMAD
Pensyarah Kanan
B.A. (Hons.)(Maahad Qira’at al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Dok. Fal. (Malaya)

 • Qira’at
 • Tafsir
ASYRAF - 2022

DR. ASHRAF ISMAIL
Guru Bahasa
B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.Pend., Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Qiraat
 • Pedagogi Pendidikan Islam
 • Pedagogi Tahfiz
 • Rasm
 • Dabt dan Fawasil al-Quran
FAIZULAMRI - 2022

DR. MOHD FAIZULAMRI MOHD SAAD
Pensyarah Kanan • Ketua Program Prasiswazah (Pengajian al-Quran dan al-Sunnah)
BA (Hons.)(Maahad Qira’at al-Azhar), S.P.I., Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Qiraat
JPQS-HAFIZ

MUHAMMAD HAFIZ JAMIL
Guru Bahasa
B.A. (Hons.)(al-Azhar)

 • Qiraat

Kluster Hadith dan Pemikiran Semasa

LATIFAH - 2022A

PROF. MADYA DR. LATIFAH ABD. MAJID (Malim)
Profesor Madya
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Wales)

 • Hadith dan Ulum al-Hadith
 • Hadith di Nusantara
 • Hadith dan Orientalism
NAJAH - 2022

DR. NAJAH NADIAH AMRAN
Pensyarah Kanan • Pengerusi Pusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah
B.Us. (Kep.)(Malaya), Dip. Pend. (UKMalaysia), S.Us. (Malaya), M.Litt., Ph.D (Aberdeen)

 • Hadith dan Isu Semasa
 • Islam dan Muslim di barat
MOHD FARHAN - 2022

DR. MOHD FARHAN MD ARIFFIN
Pensyarah Kanan
B.Us Al-Quran dan Al-Hadith, M.Us Al-Hadith,
Ph.D (UM)

 • Kajian Hadith

Kluster Hadith dan Turath Islam

FADHLAN - 2022

DR. FADLAN MOHD OTHMAN (Malim)
Pensyarah Kanan • Timbalan Dekan Siswazah Fakulti Pengajian Islam
B.A. (Hons.)(Madinah), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)

 • Hadith dan Ulum al-Hadith
 • Unsur-unsur Penyelewengan dalam Tafsir dan Hadith
MOHD ARIF NAZRI - 2022

DR. MOHD ARIF NAZRI
Pensyarah Kanan
B.A. (Hons.), M.A., Ph.D (UIAM)

 • Hadith dan Ulum al-Hadith
 • Metodologi Hadith
AKIL - 2022

MOHD. AKIL MOHAMED ALI
Pensyarah Kanan
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I.(UKMalaysia)

 • Hadith dan Ulum al-Hadith
 • Metodologi Hadith