Faculty of Islamic Studies

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية

Direktori Akademia
PUSAT KAJIAN USULUDDIN DAN FALSAFAH

Kluster Falsafah

SUNAWARI-2022-1

PROF. MADYA DR. AHMAD SUNAWARI LONG (Malim)
Profesor Madya • Dekan Fakulti Pengajian Islam
Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A. (Nottingham), Dok. Fal. (Malaya)

 • Falsafah dan Pemikiran Islam
INDRIATY

DR. INDRIATY ISMAIL
Pensyarah Kanan
Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A. (Lancaster), Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Falsafah Agama dan Pemikiran Islam
WAN FARIZA

DR. WAN FARIZA ALYATI WAN ZAKARIA
Pensyarah Kanan
Sm.P.I (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Birmingham)

 • Perbandingan Falsafah dan Pemikiran Islam
ZULAZMI

DR. ZUL’AZMI YAAKOB
Pensyarah Kanan
Sm.P.I (Kep.)(UKMalaysia), S.P.I. (UKMalaysia), Dok. Fal. (USM)

 • Falsafah dan Pemikiran Islam

Kluster Akidah

MUNAWAR

PROF. MADYA DR. AHMAD MUNAWAR ISMAIL (Malim)
Profesor Madya • Timbalan Dekan (Penyelidikan & Inovasi)
Sm.P.I (Kep.), S.P.I., Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Akidah
 • Pemikiran Islam
ABDULL RAHMAN MAHMOOD

DR. ABDULL RAHMAN MAHMOOD
Pensyarah Kanan
B.A. (Hons.), M.A. (al-Azhar), Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Akidah
 • Ilmu Kalam dan Tasawuf
HAIDHAR - 2022

DR. MOHD. HAIDHAR KAMARZAMAN
Pensyarah Kanan • Penolong Dekan (Pengajaran & Citra)
Dip. Tahfiz al-Quran wal Qiraat (Darul Quran), Sm.P.I. (Kep.), S.P.I., Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Akidah
 • Pemikiran Islam

Kluster Tafsir dan Hadith

MAZLAN

PROF. MADYA DR. MAZLAN IBRAHIM (Malim)
Profesor Madya • Timbalan Dekan (Siswazah)
B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Dok. Fal. (Malaya)

 • Ulum al-Qur’an dan Tafsir
YUNUS

PROF. MADYA DR. AHMAD YUNUS MOHD. NOR
Profesor Madya • Ketua Program Siswazah (Usuluddin dan Falsafah)
B.A (Hons.), M.A. (UIAM,), Ph.D (Durham)

 • Tafsir dan Hadis
ARIFF YAHYA

DR. MUHAMMAD ARIF YAHYA
Pensyarah Kanan • Ketua Program Prasiswazah (Usuluddin dan Falsafah)
B.A (Hons.)(al-Azhar), S.Us., Dok. Fal. (Malaya)

 • Hadis dan Ulum Hadis
 • Ulum Tafsir
 • Hadis dan Isu-Isu Semasa

Kluster Pemikiran Islam

KAMARUDIN

PROF. MADYA DR. KAMARUDIN SALLEH (Malim)
Profesor Madya 
Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A. (Lancaster), Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Akidah dan Tasawwur Islam
WAN HASLAN

DR. WAN HASLAN KHAIRUDDIN
Pensyarah Kanan • Ketua Pusat Islam UKM
B.A. (Hons.)(al-Azhar), M.A. (UIAM), Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Perbandingan Agama dan Ajaran Sesat

Kluster Kajian Agama-agama

JAFFARY

PROF. MADYA DR. JAFFARY AWANG (Malim)
Profesor Madya 
Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A., Ph.D (Birmingham)

 • Perbandingan Agama dan Sosiologi Agama
FARHANA - 2022

DR. NUR FARHANA ABDUL RAHMAN
Pensyarah Kanan • Penyelaras Kualiti 
Sm.P.I (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Dok. Fal. (Malaya)

 • Pemikiran Islam dan Perbandingan Agama
YUSRI

DR. YUSRI MOHAMAD RAMLI
Pensyarah Kanan • Penyelaras Open Distance Learning (ODL) 
Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A. (Nottingham), Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Perbandingan Agama

Kluster Tasawuf

FAUDZINAIM

PROF. MADYA DR. FAUDZINAIM BADARUDDIN (Malim)
Profesor Madya • Pengerusi Pusat Kajian Usuluddin dan Falsafah
Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A., Ph.D (SOAS London)

 • Akhlak
 • Tasawuf/Tarekat dan Ajaran Sesat
ZAIZUL

PROF. MADYA DR.  ZAIZUL AB. RAHMAN
Profesor Madya • Penolong Dekan (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Sm.P.I (Kep.), S.P.I (UKMalaysia), Dok. Fal. (Malaya)

 • Psikologi Agama
NORZIRA

DR. NOZIRA SALLEH
Pensyarah Kanan • Penyelaras Citra 
B.A. (Hons.), M.A. (UIAM). Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Tasawwuf/Tarekat dan Perbandingan Agama