FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلامية

Pusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah

DR. NAJAH NADIAH AMRAN
Pengerusi
Tel: +603 8921 5294 / 5519
Fax: +603 8921 3017
Email: najah@ukm.edu.my

PROGRAM YANG DITAWARKAN

Ijazah Sarjanamuda Pengajian Islam – Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah (Kepujian)
Sarjana Pengajian Islam – Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah
Doktor Falsafah

ALAMAT SURAT MENYURAT

PUSAT KAJIAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
43600 UKM BANGI, SELANGOR
MALAYSIA