Kualiti & Strategi

Penyelaras Kualiti
DR. MUHAMMAD ARIF YAHYA
B.A.(Hons)(al-Azhar), M.A., Ph.D (Malaya)

 

Penyelaras Strategi
DR. WAFAA’ YUSOF
LL.B. (Undang-undang & Syariah), M.C.L. (UIAM), Ph.D (UKMalaysia)