Pengumuman Penting

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2020-2021

Dimaklumkan bahawa pengendalian pengajaran dan pembelajaran (PdP) program prasiswazah bagi Semester 1 Sesi Akademik 2020-2021 akan dijalankan secara atas talian KECUALI kursus-kursus berikut sahaja yang akan dijalankan secara hibrid (gabungan secara bersemuka dan atas talian).

 

PROGRAM

 

TAHUN

 

KOD KURSUS

 

NAMA KURSUS

MINGGU PENGKULIAHAN

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M14

Pengajian Arab dan Tamadun Islam

3

PPPJ1273

Kajian Teks Sejarah dan Tamadun Islam

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengajian Dakwah dan Kepimpinan

3

PPPM3013

Metodologi Dakwah kepada Muslim

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengajian Dakwah dan Kepimpinan

3

PPPM3063

Kepimpinan Dakwah

/

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

Semua Program

1

PPPY1012

Bahasa Arab Praktikal

/

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

Pengajian Dakwah dan Kepimpinan

1

PPPY1252

Pengantar Qiraat dan Hafazan (Tasmik sahaja bersemuka)

/

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

* Pelajar-pelajar yang ada masalah capaian internet di tempat tinggal atau persekitaran pembelajaran tidak kondusif, boleh memohon untuk menginap di kolej kediaman bagi  mengikuti PdP.

* Pelajar yang ingin menginap di kolej diminta berhubung terus ke Unit Perumahan Pelajar UKM.