Penyelaras Program Blended Learning & Pengajian Berterusan Jarak Jauh

Penyelaras Program Blended Learning (Sarjana dan Kedoktoran)
DR. WAN FARIZA ALYATI WAN ZAKARIA
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I.(UKMalaysia), Ph.D (Birmingham)

 

Penyelaras Program Berterusan Jarak Jauh
DR. MOHD HAFIZ SAFIAI
B.F.F (Hons)(USIM), S.K.A.B (Sains & Teknologi), Dok.Fal. (UK Malaysia)