Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam

Profesor

Profesor Dato’ Dr. Wan Kamal Mujani

Tel: +603 8921 5552
Email: inawan@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Manchester)

Bidang Kepakaran

 • Sejarah dan Tamadun Islam
 • Historiografi Islam
 • Sejarah Ekonomi Mamluk, Timur Tengah, Mediterranean and Levant
 • Isu-isu Muslim Kontemporari (Muslim Middle Class, Wasatiyyah, Extremisme, Wakaf dan Indeks Syariah)

Profesor Madya

Prof. Madya Dr. Kaseh Abu Bakar

Tel: +603 8921 5624
Email: kaseh@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
B.A.(Hons.)(Muhammad al-Khamis), Dip.Pend.(UIAM), M.Ed.(Pittsburgh), Ph.D (UIAM)

Bidang Kepakaran

 • Pendidikan Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing
 • Pengujian Bahasa
 • Linguistik dan Tatabahasa Arab
 • Pengukuran dalam Sains Sosial

Prof. Madya Dr. Roziah Sidik @ Mat Sidek

Tel: +603 8921 5563
Email: roziah@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
Sm.P.I. (Kep.), Dip. Pend. (UK Malaysia), M.Litt (Edinburgh), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

 • Sejarah dan Falsafah Sains Islam
 • Sejarah dan Tamadun Islam

Prof. Madya Dr. Zamri Arifin

Tel: +603 8921 5569
Email: abuzaim@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Wales)

Bidang Kepakaran

 • Linguistik dan Tatabahasa Arab
 • Kesusasteraan Arab (Andalus dan Abbasi)
 • Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua

Pensyarah Kanan

Ezad Azraai Jamsari

Tel: +603 8921 5291
Email: ezad@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

 • Sejarah Ketenteraan Islam
 • Sejarah Politik Islam di Andalus dan Magribi
 • Sejarah dan Tamadun Islam Abad Awal dan Pertengahan
 • Sejarah Pendidikan Islam dan Pendidikan Bahasa Arab

Dr. Lily Hanefarezan Asbulah

Tel: +603 8921 5569
Email: lilyhane@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
B.A.(Morocco), M.A.(UIAM), Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

 • Pendidikan Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing
 • Pengujian Bahasa
 • Linguistik Arab
 • Teknologi Instruksional
 • Pengukuran dan Penilaian dalam Sains Sosial

Dr. Md. Nor Abdullah

Tel: +603 8921 5565
Email: monab@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
B.A.(Hons.)(al-Azhar), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

 • Balaghah
 • Kesusasteraan Arab Klasik dan Moden
 • Kritikan Sastera Arab
 • Linguistik dan Tatabahasa Arab

Dr. Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari

Tel: +603 8921 5622
Email: mozaha@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
Sm.P.I., S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

 • Sejarah Politik dan Kepimpinan Islam
 • Sejarah dan Tamadun Islam di India (Era Mughal)
 • Sejarah dan Tamadun Islam di Afrika Utara dan Andalus

Dr. Napisah Karimah Haji Ismail

Tel: +603 8921 5627
Email: napisah@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Dok. Fal. (Malaya)

Bidang Kepakaran

 • Sejarah dan Tamadun Islam Zaman Pertengahan
 • Isu-isu Minoriti Muslim
 • Sejarah Politik Dunia Islam Moden

Dr. Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad

Tel: +603 8921 5580
Email: suzail@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
B.A.(Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UPSI)

Bidang Kepakaran

 • Terjemahan Arab-Melayu
 • Sosiolinguistik dalam Penterjemahan
 • Kemahiran Bahasa Arab

Dr. Zulkarnain Mohamed

Tel: +603 8921 5557
Email: nain@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
Sm.P.I.(Kep.), Dip.Pend. (UKMalaysia), M.A. (London), Ph.D (UPSI)

Bidang Kepakaran

 • Linguistik dan Tatabahasa Arab
 • Kesusasteraan Arab Moden
 • Kesusasteraan Islam dan Bandingan

Kakitangan

Nurul Firdaus Ramli
Pembantu Setiausaha Pejabat N19
Tel: +603 8921 5551
Email: nurulfirdaus@ukm.edu.my

Shilawati Haron
Pembantu Tadbir (P/O) N19
Tel:  +603 8921
Email: hshila@ukm.edu.my

Siti Rohani Mohamad
Pembantu Operasi (KUP) N11
Tel:  +603 8921 5550
Email: ctrohani@ukm.edu.my