Faculty of Islamic Studies

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KAJIAN BAHASA ARAB DAN TAMADUN ISLAM

Pengerusi

Dr. Farid Mat Zain

Pengerusi
Tel: +603 8921 3080
Email: farid@ukm.edu.my

Ketua Program

Prof. Madya Dr. Zamri Arifin

Ketua Program Siswazah
Tel: +603 8921 5569
Email: abuzaim@ukm.edu.my

Dr. Napisah Karimah Haji Ismail

Ketua Program Prasiswazah
Tel: +603 8921 5627
Email: napisah@ukm.edu.my

Penyelaras Kluster

Ezad Azraai Jamsari

Penyelaras Kluster
Tel: +603 8921 5291
Email: ezad@ukm.edu.my

Kakitangan Pelaksana

Nurul Firdaus Ramli

Pembantu Setiausaha Pejabat N19
Tel: +603 8921 5551
Email: nurulfirdaus@ukm.edu.my

Shilawati Haron

Pembantu Tadbir (P/O) N19
Tel: +603 8921 5520
Email: hshila@ukm.edu.my

Siti Rohani Mohamad

Pembantu Operasi (KUP) N11
Tel: +603 8921 5550
Email: ctrohani@ukm.edu.my