FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلامية

Organisasi Pentadbiran
Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam

Pengerusi

Prof. Madya Dr. Ermy Azziaty Rozali

Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Dok. Fal. (Malaya)
Tel: +603 8921 5621
Email: ermy@ukm.edu.my

Ketua Program

Hakim Zainal

B.A. (Hons.)(Madinah), M.A. (Jordan)
Program Siswazah
Tel: +603 8921 5553
Email: haza@ukm.edu.my

Dr. Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari

Sm.P.I. (Kep.), S.P.I (UKMalaysia), Dok. Fal. (Malaya)
Program Prasiswazah
Tel: +603 8921 5622
Email: mozaha@ukm.edu.my

Penyelaras Kluster

Ezad Azraai Jamsari

Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia)
Tel: +603 8921 5291
Email: ezad@ukm.edu.my

Kakitangan Pelaksana

Nurul Firdaus Ramli

Pembantu Setiausaha Pejabat N19
Tel: +603 8921 5551
Email: nurulfirdaus@ukm.edu.my

Shilawati Haron

Pembantu Tadbir (P/O) N19
Tel: +603 8921 5520
Email: hshila@ukm.edu.my

Siti Rohani Mohamad

Pembantu Operasi (KUP) N11
Tel: +603 8921 5550
Email: ctrohani@ukm.edu.my