FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلامية

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KAJIAN DAKWAH DAN KEPIMPINAN

Pengerusi

Dr. Muhamad Faisal Ashaari

Pengerusi
Tel: +603 8921 5533
Email: faisal@ukm.edu.my

Ketua Program

Prof. Madya Dr. Abd. Ghafar Don

Ketua Program Siswazah
Tel: +603 8921 3503
Email: a.g.don@ukm.edu.my

Dr. Zulkefli Aini

Ketua Program Prasiswazah
Tel: +603 8921 4945
Email: zulaini@ukm.edu.my

Kakitangan Pelaksana

Sakina Shery Aida Zamri

Pembantu Setiausaha Pejabat
Tel: +603 8921 5977
Email: shery86@ukm.edu.my

Muhammad Abdul Aziz Ismail

Pembantu Tadbir (P/O)
Tel: +603 8921 5528
Email: aziz_ismail@ukm.edu.my

Mahat Idris

Pembantu Operasi
Tel: +603 8921 5528
Email: aat@ukm.edu.my