FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلامية

Organisasi Pentadbiran
Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan

Pengerusi

Profesor Dr. Abdul Ghafar Don

Sm.PI. (Kep.)(UKMalaysia), M.Phil. (Birmingham), Dok. Fal. (Malaya)
Tel: +603 8921 3503
Email: a.g.don@ukm.edu.my

Ketua Program

Dr. Hasanah Abd. Khafidz

B.A. (Hons.)(Mu’tah Jordan), M.IRKH. (UIAM), Dok. Fal. (Malaya)
Program Siswazah
Tel: +603 8921 3504
Email: hasanah@ukm.edu.my

Dr. Zulkefli Aini

B.A. (Hons.)(UIAM), S.P.I. (UKMalaysia), Dok. Fal. (Malaya)
Program Prasiswazah
Tel: +603 8921 4945
Email: zulaini@ukm.edu.my

Kakitangan Pelaksana

Hazirah Abd Rahman

Pembantu Setiausaha Pejabat
Tel: +603 8921 5977
Email: zeera@ukm.edu.my

Azlina Sulaiman

Pembantu Tadbir (P/O)
Tel: +603 8921 5528
Email: zlina@ukm.edu.my

Mahat Idris

Pembantu Operasi
Tel: +603 8921 5528
Email: aat@ukm.edu.my