Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

 Memupuk Pemikiran Kristis dan Kreatif

Penafian

PENAFIAN Setiap maklumat yang terkandung di laman web Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan adalah tepat dan terkini. Walau bagaimanapun, maklumat yang didapati di laman ini boleh diubah, disunting atau ditarik semula dari semasa ke semasa dan pihak Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti berkenaan ketepatan maklumat yang dipaparkan. Pihak Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan juga berhak membuat sebarang perubahan tanpa sebarang notis.

Sesetengan maklumat adalah pautan dari pihak ketiga dan pihak Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan tidak akan bertanggungjawab terhadap ketepatan atau sebarang perkara lain yang berkait dengan pautan-pautan berkenaan. Maklumat untuk dimuat turun adalah dijamin bebas dari sebarang virus. Pihak Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang berlaku akibat jangkitan sebarang virus.