Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

 Memupuk Pemikiran Kristis dan Kreatif

Sekretariat Penyelidikan dan Inovasi

Cik Atikah Ishak

 •  
 •  03-89215375
 •  atikah@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Setiausaha kepada Timbalan Dekan ( Penyelidikan dan Inovasi )

Puan Rohana Amiruddin

 •  
 •  03-89214801
 •  rahna@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Penyelidikan , Pengurusan Aset Penyelidikan , Kewangan Penyelidikan, Urusan MOA & MOU

Puan Wan Nadiaton Radzuan

 •  
 •  03-89214801
 •  nad@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Pengurusan Penerbitan (eRep)

Encik Fauzi Mohd. Zain