Faculty of Social Sciences and Humanities

 Fostering Critical Thinking and Creativity

Sekretariat Penyelidikan dan Inovasi

Cik Atikah Ishak

Skop Kerja : Setiausaha kepada Timbalan Dekan ( Penyelidikan dan Inovasi )


Puan Rohana Amiruddin

Skop Kerja : Penyelidikan , Pengurusan Aset Penyelidikan , Kewangan Penyelidikan, Urusan MOA & MOU


Puan Wan Nadiaton Radzuan

Skop Kerja : Pengurusan Penerbitan (eRep)


Encik Fauzi Mohd. Zain