Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

 Memupuk Pemikiran Kristis dan Kreatif

Pejabat Kedekanan

Encik Abdul Rahim Haji Othman

Skop Kerja : Kenaikan Pangkat Staf Akademik, Pelantikan Semula Staf Akademik, Cuti Belajar, Cuti Sabatikal, Pengurusan Cuti Lantikan Kakitangan Akademik


Encik Mohamad Nashrique Hamid

Skop Kerja : Pengurusan Fasiliti, Teknikal dan Capaian Rangkaian


Encik Mohd Mazlan Mat Sout

Skop Kerja : Pengurusan Fasiliti, Teknikal dan Capaian Rangkaian


Encik Suhazlee Suatau

Skop Kerja : Teknikal dan Pengurusan Rangkaian


Encik Muhammad Nabil Najmi Razali

Stop Kerja : Teknikal dan Pengurusan Rangkaian


Puan Suriani Mohd Lahuri

Skop Kerja : Pengurusan Kewangan, Prasarana, Perubatan, Pensyarah Sambilan, Surat Jaminan (GL)


Puan Dalita Binti Hop

Skop Kerja : Kewangan Penyelidikan, Penyewaan Mesin Penyalin, Prasarana


Puan Norsaeidah Zulkefle

Skop Kerja : Setiausaha kepada Dekan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan


Puan Rinie Ab. Raman

Skop Kerja : Setiausaha kepada Ketua Penolong Pendaftar Kanan


Puan Norzaliza Binti Zainal Abidin

Skop Kerja : Pengurusan Aset, Penyewaan Ruang, Kewangan (Pengurusan), Prasarana


Puan Norpisah Mohd Ismail

Skop Kerja : Pengurusan Program Berterusan Jarak Jauh (PBJJ)


Encik Nurulazam Roslan

  •  
  •  03-89214198
  •  w4i_747@yahoo.com

Skop Kerja : Pereka Grafik


Encik Mohd Razali Md Razi

Skop Kerja : Pengurusan Fail dan Rekod, Fasiliti, Keselamatan dan Teknikal.