Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

 Memupuk Pemikiran Kristis dan Kreatif

Pejabat Kedekanan

Encik Mohamad Nashrique Hamid

 •  
 •  erique@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Pengurusan Fasiliti, Teknikal dan Capaian Rangkaian

Encik Mohd Mazlan Mat Sout

 •  
 •  mohdmazlan@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Pengurusan Fasiliti, Teknikal dan Capaian Rangkaian

Encik Suhazlee Suatau

Encik Muhammad Nabil Najmi Razali

Puan Suriani Mohd Lahuri

 •  
 •  suriani@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Pengurusan Kewangan, Prasarana, Perubatan, Pensyarah Sambilan, Surat Jaminan (GL)

Puan Dalita Binti Hop

 •  
 •  dalita@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Kewangan Penyelidikan, Penyewaan Mesin Penyalin, Prasarana

Puan Norsaeidah Zulkefle

 •  
 •  norsaeidah@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Setiausaha kepada Dekan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Puan Rinie Ab. Raman

 •  
 •  rinieraman@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Setiausaha kepada Ketua Penolong Pendaftar Kanan

Puan Norzaliza Binti Zainal Abidin

 •  
 •  zaliza@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Pengurusan Aset, Penyewaan Ruang, Kewangan (Pengurusan), Prasarana

Encik Mohd Razali Md Razi

 •  
 •  mz_raz@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Pengurusan Fail dan Rekod, Fasiliti, Keselamatan dan Teknikal.