Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

 Memupuk Pemikiran Kristis dan Kreatif

Sekretariat Pengajaran dan Citra

Cik Azidawatie Ahmad Azni

  •  
  •  ahazida@ukm.edu.my
  • Skop Kerja : Setiausaha kepada Penolong Dekan (Pengajaran dan Citra), Urusan pembelajaran dan pengajaran yang berhubungan dengan Pusat Citra Universiti (PCU) dan Pusat Pengajaran UKM