Faculty of Social Sciences and Humanities

 Fostering Critical Thinking and Creativity

Sekretariat Siswazah

Puan Noorafizah Ahmad

Skop Kerja : Setiausaha kepada Timbalan Dekan ( Siswazah )


Puan Nur Faidah Mohamad Ariff

Skop Kerja : Pengurusan Siswazah


Encik Ishak Selamat

Skop Kerja : Program Kerja Kursus ( Ijazah Sarjana Sains Sosial dan Ijazah Sarjana Sastera : Asia Timur, Pengurusan Persekitaran, Psikologi, Psikologi Perkembangan, Psikologi Industri & Organisasi, Analisis Strategi, Pengajian Bahasa Inggeris Paskakolonial)


Puan Halizawati Mohd Zaid

Skop Kerja : Pelantikan Pemeriksa Luar dan Pemeriksa Dalam Tesis Doktor Falsafah/Sarjana Falsafah/Sarjana (Tesis), Pengurusan VIVA dan Senat Doktor Falsafah/Sarjana Falsafah


Puan Nur Hidayah Othman

Skop Kerja : Pengambilan Pelajar Baru, Pembentangan Proposal


Puan Kabtiah Binti M. Hanafi

Skop Kerja : Pengurusan Program Eksekutif ( Program Bersama : - Program Sarjana Sains Sosial Pengajian Pertahanan (UKM-MPAT), Program Diploma Pascasiswazah Kerja Sosial UKM-ISM )


Encik Mohd Qurbani Mohd Badris