Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

 Memupuk Pemikiran Kristis dan Kreatif

Sekretariat Siswazah

Puan Nur Faidah Mohamad Ariff

Encik Ishak Selamat

 •  
 •  ihks@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Program Kerja Kursus ( Ijazah Sarjana Sains Sosial dan Ijazah Sarjana Sastera : Asia Timur, Pengurusan Persekitaran, Psikologi, Psikologi Perkembangan, Psikologi Industri & Organisasi, Analisis Strategi, Pengajian Bahasa Inggeris Paskakolonial)

Puan Halizawati Mohd Zaid

 •  
 •  lizawati@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Pelantikan Pemeriksa Luar dan Pemeriksa Dalam Tesis Doktor Falsafah/Sarjana Falsafah/Sarjana (Tesis), Pengurusan VIVA dan Senat Doktor Falsafah/Sarjana Falsafah

Puan Nur Hidayah Othman

 •  
 •  nurhidayahothman@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Pengambilan Pelajar Baru, Pembentangan Proposal

Puan Kabtiah Binti M. Hanafi

 •  
 •  kabtiah@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Pengurusan Program Eksekutif ( Program Bersama : - Program Sarjana Sains Sosial Pengajian Pertahanan (UKM-MPAT), Program Diploma Pascasiswazah Kerja Sosial UKM-ISM )

Encik Mohd Qurbani Mohd Badris