Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

 Memupuk Pemikiran Kristis dan Kreatif

Sekretariat Kualiti dan Strategi

Puan Mastura Binti Ahmad @ Zakaria

  •  
  •  wawamastura@ukm.edu.my
  • Skop Kerja : Setiausaha kepada Penolong Dekan ( Kualiti dan Strategi ) , Urusan Kualiti Fakulti

Encik Azli Bin Mohd Naser

  •  
  •  azlimn@ukm.edu.my
  • Skop Kerja : Urusan Kualiti Fakulti