Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

 Memupuk Pemikiran Kristis dan Kreatif

Sekretariat Kualiti dan Strategi

Puan Mastura Binti Ahmad @ Zakaria

Skop Kerja : Setiausaha kepada Penolong Dekan ( Kualiti dan Strategi ) , Urusan Kualiti Fakulti


Encik Azli Bin Mohd Naser

Skop Kerja : Urusan Kualiti Fakulti